लोकपाल (Lokpal):

श्री ओमप्रकाश सुनरया
सेवानिवृत्‍त, प्रधान जिला व सत्र न्‍यायाधीश