Second List of selected candidate for admission in M.Sc. (Electronic Media)

S.No.  Roll No. Name Father’s Name
1 121103 ANUPAM TIWARI GHISIYAWAN TIWARI
2 111128 SUDEEP AGRAHARI CHANDRESH AGRAHARI
3 111136 SANIDHYA SHARMA RAJESH SHARMA
4 131092 RAVI BHUSHAN SIGNH RAGHUBANSH SINGH
5 111161 MANUJ BHARDWAJ RAMKISHAN SHARMA
6 101179 ANKIT SHARMA VISHNU PRASAD
7 101160 ANJALI RAJPUT MR.KAMAL SINGH RAJPUT
8 101189 NITINESH THAKUR VIRENDRA SINGH THAKUR
9 101152 SUYASH MISHRA DR.KRISHNAGOPAL MISHRA