List of selected candidate for admission in M.Sc. (NM)

S.No. Roll No. Name Father’s Name
1 141024 SAKSHI NAGAR PRADEEP NAGAR
2 111166 ANKIT MISHRA JAI PRAKASH MISHRA
3 191018 SANJU KUMAWAT CHANDA LAL KUMAWAT
4 131091 KIRTI KIRAN BHOLA PRASAD SINGH
5 101203 BHARTI PATEL MEHARBAN SINGH PATEL
6 101160 ANJALI RAJPUT MR.KAMAL SINGH RAJPUT
7 121122 SHAKSHI VERMA MUNNU LAL VERMA
8 101135 RASHMI GHOSHI BIHARI
9 101158 KARTIKEYA NAMDEO SHANKAR LAL
10 171027 ABHISHEK KUMAR TRIPATHI BHUJGENDRA NATH TRIPATHI
11 101149 ARVIND PATEL KAMTA PRASAD PATEL
12 121102 ABHISHEK KUMAR PANDEY RAMJI PANDEY